Metabo Belgium nv

Metabo Belgium nv

A propos

WERELDWIJD OP VELE GEBIEDEN EEN STERKE PARTNER VOOR DE INDUSTRIE.
Achter ieder product van Metabo gaat innovatieve ingenieurskunst uit Nürtingen, Duitsland,
schuil. Al meer dan 90 jaar lang ontwikkelen wij innovatieve ideeën en passen wij deze ter
plekke toe in toekomstgerichte systeemoplossingen alsmede in optimale toebehoren – in het
bijzonder ook voor individuele toepassingen in de industrie.

VERHOOG UW PRODUCTIVITEIT: MET BETROUWBARE SYSTEEMOPLOSSINGEN.
Metabo systeemoplossingen worden door professionals, voor professionals ontwikkeld en
zijn daarom ook geschikt voor de hoogste eisen en zwaarste uitdagingen. Als specialist voor
de metaalbewerking, de metaalverwerkende industrie en het industriële onderhoud bieden
wij u een uitgebreid productassortiment met geïntegreerde oplossingen voor professionele
toepassingen in de drie segmenten: boren en schroeven, doorslijpen en schuren alsmede
zagen.

VERMOGEN ZONDER LIMIET.
Productiviteit betekent voor ons: maximaal vermogen voor optimale resultaten bij geringe
kosten. En voor u betekent dat: de optimale combinatie van robuustheid, veiligheid en
service. Componenten zoals bijv. de Metabo Marathon-motor in onze 1.700 Watt-compacte
haakse slijper of speciale producten, zoals onze platkop-slijper tonen een meer dan
gemiddeld vermogen, maximale betrouwbaarheid en duurzaamheid – drie factoren, die
zorgen voor meer efficiëntie en hoge productiviteit.

UN PARTENAIRE FORT DE L’INDUSTRIE PARTOUT DANS LE MONDE ET DANS DE NOMBREUX DOMAINES.
Chaque produit Metabo recèle l’ingénierie innovante de Nürtingen en Allemagne.
Depuis plus de 90 ans, nous développons des idées novatrices et nous les appliquons sur
le terrain en proposant des solutions d’avenir et des accessoires parfaitement adaptés –
également pour les applications spécifiques au secteur industriel.

AUGMENTEZ VOTRE PRODUCTIVITÉ AVEC DES SOLUTIONS FIABLES.
Les solutions Metabo sont développées par des professionnels pour les professionnels et
répondent donc aux exigences les plus élevées et aux applications les plus difficiles. En tant
que spécialiste de l’artisanat du métal, de l’industrie métallurgique et de la maintenance
industrielle, nous vous offrons une gamme complète de produits avec des solutions
intégrées pour les applications professionnelles dans les trois domaines suivants : perçage
et vissage, tronçonnage et ponçage, et sciage.

PUISSANCE SANS LIMITE.
Pour nous, la productivité est liée à une puissance maximale pour des résultats parfaits
et à moindre coût. Et pour vous, la productivité est la combinaison optimale entre la
robustesse, la sécurité et le service après-vente. Les composants comme par exemple le
moteur Marathon ou les produits spéciaux comme notre meuleuse d’angle à tête plate sont
particulièrement performants, hautement fiables et durables – trois facteurs qui permettent
d’augmenter l’efficacité et la productivité.

Actualités

Offres d'emploi

Information de contact

Nous contacter